Sti: Hjem

Somatisk sjekkliste for psykologer

 

Alle kommunepsykologer på et lavterskelnivå kan ha god nytte av en somatisk sjekkliste i møte med en pasient. Spørsmålene kan avdekke eventuelle sammenhenger mellom somatiske og psykiske plager, mener psykolog Susanne Berntsen.


Les mer her  
 
 

Støttekontakt eller assistent for en med Huntingtons sykdom?

 

Skal du eller noen du kjenner være støttekontakt/assistent for en person med Huntingtons sykdom? Da kan fire nye kortfilmer med våre rådgivere være en nyttig start - eller påminnelse.


Se filmene  
 
 

Familiekurs om øsofagusatresi i september

 

Vi inviterer til kurs på Frambu 17.-20. september, for barn født i 2014 eller senere, sammen med foresatte og søsken. Besteforeldre, andre nære omsorgspersoner og fagpersoner fra barnas barnehage, skole, SFO eller helsestasjon kan delta to av dagene.


Les mer om kurset  
 
 

Kurs om Bardet-Biedl syndrom (BBS)

 
Bilde fra Hurdal syn- og mestringssenter

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer kurs for deg som har BBS og er 18 år eller eldre. Kurset går på Hurdal syn- og mestringssenter 3.-5. september 2018. Hensikten med kurset er å gi deg kunnskap om diagnosen, kjennskap til fysiske og psykiske aspekter ved BBS og hvordan du kan tilrettelegge din hverdag.


Les mer om kurset  
 
 

Webinar om nye behandlingsmetoder innen hemofili A og B

 

Foreningen for blødere i Norge arrangerte webinar i april, hvor overlege Heidi Glosli ved vårt senter holdt foredrag om nye behandlingsmetoder. Du kan se webinaret på foreningens nettsider.

 
 

Nyttige kurs for skolepersonell med elever med sjelden diagnose

 

Vi inviterer til kurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2018. Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesøstere, ansatte i PPT og andre


Les mer  
 
Tidligere saker
 Delta i studiet om kroppslig kjønnsutvikling  
 Sommersamling for ungdom  
 Tenk over hvordan det føles å bli stirret på  
 Melankoli og sårhet, men også mestring og seier  
 Frambu-leir for søsken  
 Har skrevet master om sjeldne diagnoser i møte med NAV  
 – Jeg skulle ønske at folk kunne bli flinkere til å spørre  
 Kurs om Huntingtons sykdom på Frambu i mai  
 ─ Barna skal få være hovedpersoner i sine egne liv, selv med syke foreldre  
 Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom  
 Sjeldendagen 2018  
 Kurs om Mastocytose  
 Velkommen til Frambu på kurs og leir  
 Brukersamling 2018  
 Når mor eller far har Huntington sykdom  
 Foreldrekurs om anorektale misdannelser og blæreekstrofi/epispadi februar 2018  
 Foreldrekurs om kraniofaciale misdannelser 19. – 20. februar 2018  
 Vår diagosebeskrivelser er oppdatert!  
 E-læringskurs om Huntingtons sykdom i 2018  
 Hvordan hjelper man barn som har en forelder med Huntingtons sykdom?