Sti: Hjem

Når mor eller far har Huntington sykdom

 

Etter prosjektstart i august, er vi nå i gang med å intervjue et lite utvalg informanter om hvordan det er å vokse opp i en familie der mor eller far har Huntington sykdom.

Men vi trenger flere bidragsytere!


Les mer her  
 
 

Foreldrekurs om anorektale misdannelser og blæreekstrofi/epispadi februar 2018

 

Vi inviterer foreldre til barn som er født i 2014 eller senere til kurs.

Kurset gir deg kunnskap om barnets diagnose og hvordan det er å leve med den.

Spesialister fra sykehus som behandler barna vil forelese, og du møter andre foreldre som du kan utveksle erfaringer med.


Les mer om kurset  
 
 

Foreldrekurs om kraniofaciale misdannelser 19. – 20. februar 2018

 

Vi inviterer foreldre til barn som er født i 2012 eller senere til kurs.

Kurset gir deg kunnskap om barnets diagnose og hvordan det er
å leve med den.

Du møter spesialister fra Oslo universitetssykehus og andre foreldre som du kan utveksle erfaringer med.


Les mer om kurset  
 
 

Vår diagosebeskrivelser er oppdatert!

 

I et massivt skriveprosjekt ved senteret er omtrent 60 av våre diagnosebeskrivelser (nettsider og PDF) oppdatert eller nyskrevet, i samarbeid mellom våre rådgivere/leger og brukerforeninger og andre fagfolk, med et øye til nyere forskning.

Du finner dem under de respektive diagnosene på menyen til venstre, eller i listen over informasjonsmateriell.

 

 
 

Nettbasert kurs om Huntingtons sykdom i 2018

 

Vi inviterer til nettbasert kurs (e-læring) om Huntingtons sykdom med oppstart 15. januar.
Målgruppen er ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt alle som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid. Du lærer om diagnosen, om utfordringer ved endret atferd, og om hvordan den sykes familie og barn opplever sykdommen. 


Mes mer om kurset  
 
 

Hvordan hjelper man barn som har en forelder med Huntingtons sykdom?

 
Gutt i vindu. Foto: Shutterstock
Gutt i vindu. Foto: Shutterstock

Barn som har en forelder med Huntingtons sykdom har utfordringer som det er viktig at barnets helsesøster, skolepersonell og barnevernsansatte kjenner til. Vårt senter inviterer til gratis, todelt kurs med filmer, refleksjon og videokonferanse, for å bygge kompetanse om barnets behov, slik at familien får nødvendig oppfølging.
Les mer om kurset.

 

 
 

Felles utfordringer for personer med sjeldne diagnoser?

 

En nylig publisert gjennomgang av faglitteraturen om sjeldne diagnoser avdekker et stort behov for mer forskning på felles psykologiske og sosiale konsekvenser for mennesker med en sjelden diagnose. Dette er nødvendig for å styrke kunnskapen om risikofaktorer og å gjøre helsepersonell bedre rustet til å hjelpe slike pasienter.


Les mer om artikkelen  
 
 

Kurs om von Willebrands sykdom type 1

 

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et todelt kurs om von Willebrands sykdom type 1. Målsetningen er å gi deg kunnskap om diagnosen. Kurset er også en møteplass der du treffer fagfolk og andre deltakere for å utveksle erfaringer.


Les mer om kurset  
 
 

Hvordan er det å være kvinne og bærer av hemofili?

 

Hvordan er det å være kvinne og bærer av blødersykdommen hemofili? Dette er et av spørsmålene som senterets Charlotte von der Lippe prøver å gi svar på i sin artikkel i  "Journal of Genetic Counseling".


Les mer om artikkelen  
 
Tidligere saker
 Familiekurs om medfødte stoffskiftesykdommer 11.-15.9.  
 Når mors gener gir barnet en sjelden sykdom  
 Foreldrefrie dager for ungdom med sjelden diagnose  
 Internasjonalt symposium om LCAT-mangel, en arvelig stoffskiftesykdom  
 Leter du etter et tema til din HOVEDOPPGAVE?  
 Den internasjonale sjeldendagen 28. februar  
 Egenandel hos fysioterapeut  
 Kurs for fastleger om HHT / Oslers sykdom  
 Alport syndrom: informasjon til helsepersonell om utredning og oppfølging  
 Familiekurs om blæreekstrofi og epispadi  
 Stortinget sier ja til strategiplan for sjeldne diagnoser  
 Forskning er en viktig del av vår virksomhet  
 Har du registrert kritisk informasjon i din kjernejournal?  
 Kurskalenderen for 2017 er klar  
 Kurs for voksne om immunsvikt  
 Hvordan oppleves det å være barn av en Huntington-forelder?