Sti: Hjem

Nettbasert kurs om Huntingtons sykdom i 2017

 

Vi inviterer til nettbasert kurs (e-læring) om Huntingtons sykdom med oppstart 18. september.
Målgruppen er ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt alle som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid. Du lærer om diagnosen, om utfordringer ved endret atferd, og om hvordan den sykes familie og barn opplever sykdommen. 


Mes mer om kurset  
 
 

Felles utfordringer for personer med sjeldne diagnoser?

 

En nylig publisert gjennomgang av faglitteraturen om sjeldne diagnoser avdekker et stort behov for mer forskning på felles psykologiske og sosiale konsekvenser for mennesker med en sjelden diagnose. Dette er nødvendig for å styrke kunnskapen om risikofaktorer og å gjøre helsepersonell bedre rustet til å hjelpe slike pasienter.


Les mer om artikkelen  
 
 

Kurs om von Willebrands sykdom type 1

 

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et todelt kurs om von Willebrands sykdom type 1. Målsetningen er å gi deg kunnskap om diagnosen. Kurset er også en møteplass der du treffer fagfolk og andre deltakere for å utveksle erfaringer.


Les mer om kurset  
 
 

Hvordan er det å være kvinne og bærer av hemofili?

 

Hvordan er det å være kvinne og bærer av blødersykdommen hemofili? Dette er et av spørsmålene som senterets Charlotte von der Lippe prøver å gi svar på i sin nye artikkel i  "Journal of Genetic Counseling".


Les mer om artikkelen  
 
 

Familiekurs om medfødte stoffskiftesykdommer 11.-15.9.

 

Vi inviterer til femdagers familiekurs om medfødte stoffskiftesykdommer 11. september 2017. Kurset gir barn, søsken, foreldre og fagfolk kunnskap om diagnosen, og mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon om hvordan det er å leve med medfødte stoffskiftesykdommer i familien.


Les mer om kurset  
 
 

Når mors gener gir barnet en sjelden sykdom

 

Doktor Charlotte von der Lippe ved vårt senter blogger om arvelige sjeldne diagnoser: hvordan opplever en bærer av en genfeil å gi sykdommen videre til sine barn?
Les den tankevekkende artikkelenEkspertsykehuset-bloggen
til Oslo universitetssykehus.

 
 

Foreldrefrie dager for ungdom med sjelden diagnose

 

Første uka i sommerferien, fra 26. til 29. juni, får du muligheten til å møte andre ungdommer som også har en sjelden diagnose. Da arrangerer vi en samling for ungdom mellom 13 og 16 år på Hurdalssjøen hotell, ca 30 minutter fra Gardermoen.


Les mer om ungdomssamlingen 2017  
 
 

Internasjonalt symposium om LCAT-mangel, en arvelig stoffskiftesykdom

 
Kaare Norum (Foto: Wikipedia)
Kaare Norum (Foto: Wikipedia)

Det er 50 år siden den første artikkelen om mangel på LCAT ble skrevet av legene Kaare R. Norum og Egil Gjone ved Rikshospitalet. På symposiet "LCAT deficiency - from phenotype to genotype and beyond» den 19. mai vil forskere og klinikere fra inn- og utland diskutere betydningen av lecitinkolesterolacyltransferase (LCAT) for transport av kolesterol i kroppen.


Les mer om symposiet  
 
 

Leter du etter et tema til din HOVEDOPPGAVE?

 

Vi leter etter DEG på profesjonsstudiet i psykologi som vil skrive om hvordan det er å vokse opp med en mor eller far som har en sjelden, arvelig og degenerativ nevrologisk lidelse (Huntington sykdom). Sykdommen gir funksjonstap på alle livsområder både fysisk, kognitivt og psykisk.

Det er lite kunnskap om hvordan barn opplever å vokse opp når far eller mor har Huntington sykdom.


Les mer  
 
Tidligere saker
 Den internasjonale sjeldendagen 28. februar  
 Egenandel hos fysioterapeut  
 Kurs for fastleger om HHT / Oslers sykdom  
 Alport syndrom: informasjon til helsepersonell om utredning og oppfølging  
 Familiekurs om blæreekstrofi og epispadi  
 Stortinget sier ja til strategiplan for sjeldne diagnoser  
 Forskning er en viktig del av vår virksomhet  
 Har du registrert kritisk informasjon i din kjernejournal?  
 Kurskalenderen for 2017 er klar  
 Kurs for voksne om immunsvikt  
 Hvordan oppleves det å være barn av en Huntington-forelder?  
 Kurs om Alport syndrom i desember  
 Podcast: Fra ungdom til ungdom: råd om åpenhet om sjeldne diagnoser  
 Kartleggingsundersøkelse om Bardet-Biedl syndrom  
 Vi utfører ikke utredning eller behandling  
 Kurs om HHT / Oslers sykdom 31.10.-1.11.