Sti: Hjem - Kurs, arrangement og nyheter fra andre

Kurs om von Willebrands sykdom type 1

 

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et todelt kurs om von Willebrands sykdom type 1. Målsetningen er å gi deg kunnskap om diagnosen. Kurset er også en møteplass der du treffer fagfolk og andre deltakere for å utveksle erfaringer.


Les mer om kurset  
 
 

Familiekurs om PKU på Frambu 12.-16. september

 

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til kurs for barn med PKU, som er født fra og med 2005 til og med 2012, sammen med foresatte og søsken. På kurset får barn, søsken og foreldre kunnskap om diagnosen, treffer andre i samme situasjon og utveksler erfaringer om å leve med PKU (Fenylketonuri) i familien.


Les mer om kurset  
 
 

Nyttig kurs for skolepersonell

 

Hvert år arrangerer vi nyttige kurs for fagpersoner i skolesystemet (lærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesøstere, ansatte i PPT og andre) som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse. Kurset gjennomføres som e-læring eller på videokonferanse. 


Les mer om skolekursene  
 
 

Nettbasert kurs om Huntingtons sykdom i 2017

 

Vi inviterer til nettbasert kurs (e-læring) om Huntingtons sykdom med oppstart 18. september.
Målgruppen er ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt alle som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid. Du lærer om diagnosen, om utfordringer ved endret atferd, og om hvordan den sykes familie og barn opplever sykdommen. 


Mes mer om kurset  
 
 

E-læringskurs for skolepersonell

 

Hvert år begynner barn med en sjelden sykdom i 1. klasse på skolen. Hvordan kan skolepersonell best ta imot dem? Våre e-læringskurs kan gi nyttige svar.


Les mer om e-læringskursene  
 
 

Nettbasert kurs for fagfolk om Huntingtons sykdom

 Navn:
Stilling:
Arbeidssted:
Epostadresse:
NB - obligatorisk! Felt for epostadresse må fylles ut for at skjemaet skal sendes, eller blir skjemaet nullstilt ved innsending.
Arbeidsstedets adresse:
Postnummer/sted:
Telefon arbeid:


Fakturaadresse (Husk ev. ressursnr. for din kommune!):

More  
 
 

Nettbasert kurs for fagfolk om PKU

 

Navn:
Stilling:
Arbeidssted:
Epostadresse:
NB - obligatorisk! Felt for epostadresse må fylles ut for at skjemaet skal sendes, eller blir skjemaet nullstilt ved innsending.
Arbeidsstedets adresse:
Postnummer/sted:
Telefon arbeid:


Fakturaadresse: 
 

E-læringskurs om PKU

 


Navn:
Stilling:
Arbeidssted:
E-post:
  NB - obligatorisk! Felt for epostadresse må fylles ut for at skjemaet skal sendes, eller blir skjemaet nullstilt ved innsending.
Arbeidsstedets postadresse:
Postnummer/sted:
Telefon:


Fakturaadresse: