Sti: Hjem

Senterrådets medlemmer 2016-2017

 

 Navn
 E-post

 Anita Kjersheim (leder)
 Representant brukerorganisasjon
 Fabry pasientforening i Norge

 anita.kjersheim@norpost.net

 Camilla Enger
 Representant brukerorganisasjon 
 
Iktyoseforeningen i Norge

 enger.camilla@outlook.com
 Tonje Nordlie
 Representant brukerorganisasjon 
 Iktyoseforeningen i Norge
 tonje.nordlie@gmail.com
 Åse Samuelsen
 Representant brukerorganisasjon 
 Norsk Craniofacial forening
 aasesamuelsen@hotmail.com
 Stian Skarelven
 Representant brukerorganisasjon

 Den Norske PKU-foreningen

 stian@skarelven.no

 Elisabeth Borrebæk
 Representant brukerorganisasjon

 Osler-foreningen

 elisabeth.borrebaek@gmail.com

 

 Asbjørg Stray-Pedersen
 Fagrepresentant, overlege
 Nyfødtscreeningen, Kvinneklinikken, OUS
  astraype@ous-hf.no
 Lisbet Grut
 Fagrepresentant, forsker
 SINTEF
 lisbet.grut@sintef.no
 Olve Moldestad 
 Leder ved Senter for sjeldne diagnoser
 Sekretær
 olvmol@ous-hf.no

 

 Lajla Schulz
 Ansattes representant
 Senter for sjeldne diagnoser
 Lajla.Schulz@ous-hf.no
 Susan Sødal
 Ansattes representant, vara
 Senter for sjeldne diagnoser
 susan.sodal@ous-hf.no

Mathias Storaas
Ungdomsrepresentant
Aniridi Norge
(Observatør på møtene)

 mathiasstoraas@gmail.com

 

 

Publisert 3. januar 2011 / sist endret 28. mai 2015