Sti: Hjem

Vi utfører ikke utredning eller behandling

Som hovedregel utfører ikke Senter for sjeldne diagnoser utredning eller behandling, men vi samarbeider med kompetansemiljøer som gjør det. Det er ikke hensiktsmessig å sende henvisninger med ønske om utredning eller behandling direkte til Senter for sjeldne diagnoser.
Senteret driver primært med informasjon, rådgivning og kurs om sjeldne diagnoser.

Et unntak for denne regelen er pasienter med bestemte blødertilstander.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) er et tverrfaglig, nasjonalt kompetansesenter for ca 70 sjeldne diagnoser. Vi tilbyr informasjon om diagnosene, og rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Bruk menyen til venstre til å velge diagnose.

 

Leger og annet helsepersonell kan konferere med senteret om:

  • Pasienter under utredning
    • ved mistanke om en bestemt sjelden diagnose
    • ved mistanke om en av SSDs diagnoser

  • Videre utredning, behandling og oppfølging når en av SSDs diagnoser allerede er stilt

  • Kompetansemiljøer, kontaktpersoner, retningslinjer, forskningsbasert kunnskap og lignende relatert til utredning, behandling og andre aspekter ved våre diagnoser.

Finner du ikke det du leter etter?

Hvis diagnosen du søker ikke er på vår liste, kan du:

 

Publisert: 22.6.2016