Sti: Hjem

Kan psykologiske metoder gi mer energi til mennesker med primær immunsvikt?

Senter for sjeldne diagnoser ønsker å undersøke om psykologiske metoder kan bidra til at mennesker med primær immunsvikt opplever mer energi og føler seg bedre. Vi søker derfor voksne med primær immunsvikt fra Oslo-området  som føler seg slitne, og som kan tenke seg å komme til 6 samtaler fra september til november. Deltagerne vil møte en psykologistudent som blir veiledet av psykolog ved senteret.

Er du interessert, så ring oss på 23 07 53 40 eller skriv til sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no.