Kurs for førskolelærere, lærere, assistenter m.fl. 7. mai 2012

Forside - invitasjon til kurs for frskolelrere, lrere m.fl. 7. mai 2012.

FULLT!

Med overskriften Barn med sjeldne diagnoser i skolen inviterer vi førskolelærere, lærere, assistenter, SFO-ansatte og andre fagpersoner som jobber med eller som skal begynne å jobbe med barn 1. - 4. klasse til et dagskurs mandag 7. mai.

Formål

Formålet med kurset er å spre kunnskap om de utfordringene barn med sjeldne diagnoser møter i skolehverdagen. Vi ønsker å bidra til at elever, lærere og personalet på skolen skal oppleve en god skolehverdag.  

Aktuelle temaer

  • Diagnosekunnskap - hva vil det si å ha en sjelden diagnose?
  • Praktisk tilrettelegging
  • Psykososiale utfordringer
  • Informasjon og åpenhet - hva trenger klassekameratene og andre å vite?

Diagnoseinformasjonen blir presenteret i mindre grupper delt inn etter diagnose.

Målgruppe

Førskolelærere, lærere, assistenter, SFO-ansatte og andre fagpersoner som jobber med eller som skal begynne å jobbe med barn 1. - 4. klasse. Hvis du er usikker på hvilke sjeldne diagnoser det gjelder, kan du sjekke vår nettside eller ringe oss på telefon 23 07 53 40.

Økonomi

Kursavgiften er 500,- kroner per deltaker. Beløpet inkluderer lunsj. Faktura blir sendt til de som melder seg på.

Sted

Kurset holdes på hotell Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Hotellet ligger vest for Oslo Lufthavn Gardermoen. Du kommer deg enkelt mellom hotellet og terminalen med shuttlebusser som stopper rett utenfor hotellet.

Tid

Mandag 7. mai klokken 09.30 - 16.30

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er mandag 20. februar. Du får tilbakemelding på e-post i uke 10 om du har fått plass på kurset.

Program

Påmelding

 

 
Page visits: 2978