E-læringskurs om Huntingtons sykdom

Vi inviterer til e-læringskurs om Huntingtons sykdom med oppstart 2. februar.
Målgruppen er ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt alle som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid. Du lærer om diagnosen, om utfordringer ved endret atferd, og om hvordan den sykes familie og barn opplever sykdommen. 

Tid

Oppstart 2. februar. Avslutning 7. april. Les mer om kurset (PDF)

Målgruppe

Kurset er for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.

Metode

Som deltaker tilegner du deg kunnskap fra kurssidene, besvarer oppgaver og deler erfaringer med andre fagpersoner i et diskusjonsforum på nettet.
Rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser leser og besvarer oppgavebesvarelsene og er tilgjengelige på e-post og telefon for spørsmål.

Kursinnhold

Kurset består av seks moduler:

• Diagnoserettet kunnskap
• Kommunikasjon med pasienten
• Ernæring
• Dagliglivet
• Barn og familie
• Utfordringer ved endret adferd

Godkjenninger
Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapi­forbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri.

Kursavgift: 500 kroner per deltaker.

Elektronisk påmelding til nettbasert kurs om Huntingtons sykdom.

 

 

Sist endret 10.10.2018

 
Page visits: 16351