Utvidet definisjon på sjeldne diagnoser

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at den norske definisjonen på en sjelden diagnose skal utvides fra færre enn 1 av 10 000 til færre enn 1 av 2 000 innbyggere. Den nye definisjonen er den samme som EU bruker.

 

Viktig informasjon om vårt pasientregister

Hvis du eller ditt barn under 16 år har en av vårt senters diagnoser, kan du være en del av vårt pasientregister. Dersom du har samtykket til dette tidligere, er du allerede registrert.
Hvis du ikke har vært i kontakt med oss tidligere, må du selv henvende deg til oss for å bli registrert. I så fall trenger vi ditt samtykke!

Nyttige kurs for skolepersonell med elever med sjelden diagnose

Vi inviterer til videokurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2019. Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre

Hvem befinner seg egentlig «Under huden»?

Dokumentaren «Under huden» på VGTV gir et innblikk i hvordan det føles å ha et annerledes utseende. Vi håper at den kan åpne for aksept, forståelse og økt empati.
Les kronikken om annerledes utseende av fire av senterets fagfolk.

Jan 2019Dec 2018Nov 2018Oct 2018Sep 2018Aug 2018Jul 2018May 2018Apr 2018Mar 2018Feb 2018Jan 2018Dec 2017Nov 2017Oct 2017Aug 2017Jun 2017Apr 2017Mar 2017