­Familiekurs om kraniofaciale misdannelser

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til ­familiekurs i januar 2019 om kraniofaciale misdannelser, for barn med kraniofaciale misdannelser i barneskolealder (født f.o.m. 2006 t.o.m. 2012) sammen med foresatte og søsken. Fagpersoner kan delta på deler av kurset.

 

Kursoversikten for 2019 er klar

Kursplanen for senterets diagnosekurs i 2019 er klar. I tillegg til familiekurs, foreldrekurs, voksenkurs og pårørendekurs, tilbyr vi kurs for fagfolk og kurs via videokonferanse. Fagfolk kan også finne e-læringskurs på læringsportalen Sjelden.no.

Kortfilmer om HHT (Oslers sykdom) for leger og tannleger

Feil behandling av pasienter med HHT (Oslers sykdom) kan få alvorlige følger. Våre to nye kortfilmer for leger og tannleger forklarer diagnose og behandling.

Ta en titt på Sjelden.no

Sjelden.no er en læringsportal for fagpersoner og tjenesteytere innen helse, utdanning, velferd, arbeid og kultur som trenger kunnskap om sjeldne diagnoser, for eksempel når et barn med en sjelden diagnose begynner i barnehagen eller på skolen. 

Kursdag for foreldre om BBS 24.10.18

Vi inviterer til kursdag om Bardet-Biedl syndrom (BBS) for foreldre til barn med BBS i alderen 0 – 16 år. Kurset holdes hos oss på Senter for sjeldne diagnoser onsdag 24. oktober 2018.

 

Kurs om nydiagnostisert blødersykdom 20.-21.8.2018

20.-21. september 2018 inviterte senteret til kurs om nydiagnostisert blødersykdom på Gardermoen. Kurset gaforeldre/foresatte en helhetlig innføring i hva blødersykdommen innebærer, og gaogså mulighet til å treffe fagfolk og andre foreldre for å utveksle erfaringer.

Mer mobilvennlige nettsider

Etter en systemoppgradering er senterets nettsider nå lettere å lese på smarttelefoner og nettbrett.

Familiekurs om primære immunsviktsykdommer

5.-9. november 2018 inviterer senteret til familiekurs om primære immunsviktsykdommer, for barn i alderen 0-12 år som er født med en primær immunsviktsykdom, sammen med foresatte og søsken. Kurset holdes på Frambu utenfor Oslo.

Page visits: 71735