Familiekurs om blæreekstrofi og epispadi

20.-23. mars arrangerer vi familiekurs om blæreekstrofi og epispadi på Frambu utenfor Oslo. På kurset lærer barn, søsken og foreldre om diagnosen, de treffer andre i samme situasjon og kan utveksle erfaringer.

Dette skjer på kurset: 

Barn og ungdom skal være sammen i Frambus skole og barnehage. Der lærer de mer om blæreekstrofi og epispadi, og møter andre barn som har blæreekstrofi eller epispadi, og deres søsken.

Voksne og foreldre deltar på kurs i plenum og i mindre grupper. I samarbeid med NFBE (Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi) har vi kommet fram til følgende temaer:

• Hvordan får dere en nær, ærlig og tillitsfull relasjon med barn?

• Hvordan kan dere bidra til å bygge barnas selvbilde, selvfølelse og selvtillit?

• Hvordan kan dere hjelpe barnet å kunne svare hvis noen spør om diagnosen?

• Hvordan bør dere snakke med søsken?

• Ansvarsoverføring - å ta ansvar for egen diagnose

Dere møter andre foreldre, voksne som selv har diagnosen og fagfolk med bred kompetanse.

Det endelige programmet blir ferdig ved kursstart.

Kveldsaktiviteter
Om ettermiddagene og kveldene er det fellesaktiviteter inne og ute:
• Svømmebasseng
• Bordtennis
• Film/video
• Formingsaktiviteter
• Turer og annen uteaktivitet

Du finner mer om kurset og påmeldingsskjema i kursinvitasjonen (PDF).

 

4.1.2017

 
Page visits: 3682