Foreldrekurs om anorektale misdannelser og blæreekstrofi/epispadi februar 2018

Vi inviterer foreldre til barn som er født i 2014 eller senere til kurs.

Kurset gir deg kunnskap om barnets diagnose og hvordan det er å leve med den.

Spesialister fra sykehus som behandler barna vil forelese, og du møter andre foreldre som du kan utveksle erfaringer med.

Temaer på kurset:

  • Kirurg og stomisykepleier gir medisinsk informasjon om diagnosene, behandling og oppfølging (diagnosegruppene blir delt og får informasjon hver for seg)
  • Psykolog snakker om å samtale med barn om sin diagnose og hvordan styrke barnets selvstendighet.
  • Psykolog foreleser om hvordan det kan påvirke en familie at et av barna har en sjelden diagnose.
  • Et eldre barn og forelder forteller om sine erfaringer

For hvem?

Du som er forelder til et barn med en anorektal misdannelse eller blæreekstrofi/epispadi som er født i 2014 eller senere.

Fagpersoner, som helsesøster eller barnehagepersonell, er velkomne til å delta på kurset. Egen invitasjon.

Hvor?

Frambu senter for sjeldne diagnoser, som ligger like utenfor Oslo. Adr.: Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud

Når?

Ankomst: Onsdag 21. februar 2018 før kl. 10.45

Avreise: Torsdag 22. februar 2018 kl. 16.00

Vi er klar over at dette er vinterferieuka for noen. Vi håper du likevel har anledning til å delta.

Økonomi

Kurset og oppholdet er gratis og du får dekket reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste.

Her kan du som pårørende laste ned invitasjonen (PDF)

Her kan fagpersoner laste ned invitasjonen (PDF)

Søknadsfrist 15. desember 2017

 
Page visits: 2503