Kurs om Mastocytose

Senter for sjeldne diagnoser inviterer voksne til kurs om mastocystose 19.-20. mars. Målsettingen er at du skal få kunnskap om diagnosen og nye verktøy til å mestre egen livssituasjon: gjennom innlegg fra eksperter på mastocystose og ved å utveksle erfaringer med andre brukere.

I samarbeid med mastocytose-foreningen i Norge har vi kommet fram til følgende temaer:

MEDISINSK INFORMASJON:

  • De vanligste problemer, symptomer og behandlingsformer
  • Nyere forskning

MESTRING OG LIVSKVALITET:

  • Fatigue – en del av mastcellesykdom?
  • Brukererfaring, i grupper
  • Kosthold – til glede og besvær
  • Om å mestre en kronisk sykdom i hverdagen

I tillegg vil leder for Mastocytoseforeningen bidra med innlegg og informasjon.

Kurset holdes på Scandic Gardermoen

Når?
Ankomst: mandag 19. mars før kl. 11.00
Avreise: tirsdag 20. mars etter kl. 16.00

Økonomi
Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. De som kommer med på kurset får mer informasjon om dette.

Her kan du laste ned invitasjon (Pdf) med påmeldingsskjema

Her kan du laste ned programmet for kurset

 

 

Test

 
Page visits: 2956