Senterrådet - saker

Melde saker til Senterrådet

Foto: Jo Michael

Brukere av Senter for sjeldne diagnoser og de ansatte ved senteret kan melde inn saker til Senterrådet. Senterrådets leder Anita Kjersheim og leder ved Senter for sjeldne diagnoser Olve Moldestad samarbeider om dagsorden til møtene.

Slik går du frem

Har du en sak som du ønsker vurdert, kan du kontakte Anita Kjersheim eller Olve Moldestad på e-post. 

Saker om enkeltpersoner

Saker om enkeltpersoner skal ikke til Senterrådet. I stedet kan du kontakte vårt senter på telefon 23 07 53 40. Du kan også skrive en e-post til ossog vi vil henvise deg til en rådgiver med ansvar for den aktuelle diagnosen og saksområde. Vær obs på at e-post er en usikret tjeneste og at sensitiv informasjon derfor ikke bør oppgis.

 

Publisert 22. januar 2009 / sist endret 25. oktober 2016