Brukersamlingen 8. - 9. november 2013: Årets tema

Etter innspill fra fjorårets brukersamling, har vi i samarbeid med representanter fra brukerforeningene kommet fram til tema for årets brukersamling. Årets tema er "Unge voksne 18 - 26 år". Er du i denne aldersgruppen og ønsker å delta på brukersamlingen 2013, oppfordres du til å melde din interesse til den brukerorganisasjonen som representerer deg. Har du en av våre diagnoser, men ingen brukerorganisasjon, kan du melde din interesse direkte til Senter for sjeldne diagnoser. 

  

 

 
Page visits: 3336