Nettbasert kurs om PKU

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer nettbasert kurs for fagpersoner som arbeider med en person som har PKU (fenylketonuri) og spesielle behov. Hensikten er å gi deltakerne kunnskap om sykdomsforløpet og anbefalt diettbehandling. Etter kurset skal du kunne sette sammen en diett, slik at du kan bistå brukere med PKU.

Disse temaene blir tatt opp:

* Diagnoserettet kunnskap
* Diettbehandlingen
* Ernæring og matlaging
* Utfordringer med dietten
* Aktuelle hjelpetiltak

Kurset er satt sammen av ulike moduler. Arbeidsformen blir tilegnelse av kunnskap på nett, gjennom tekst, film og lydfiler og besvarelser av oppgaver på kurssidene.

Våre rådgivere er tilgjengelige for spørsmål underveis i kurset.

Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personell‑ grupper med 20 timer. Det er også godkjent av Norsk Sykepleier Forbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 20 timer.

Hvem
Kurset er ment for ansatte i omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt personalet i barnehage, skole, SFO, avlastningshjem, dagsenter og arbeidsplasser, som jobber tett med personer som har PKU og et større hjelpebehov.

Hvor
Kurset ligger på Læringsportalen til Oslo Universitetssykehus.

Når
Du tar kurset/e-læringen når det passer deg. Brukernavn og passord blir sendt til din e-postadresse noen dager etter at du har meldt deg på.

Forutsetninger
Du må disponere pc med internett. Det må være mulig å høre lydfiler og se filmklipp. Alle deltakerne må ha egen e-postadresse. Du bør sette av tid til å gjennomføre de ulike modulene, totalt ca 20 timer. Vi anbefaler at det i samråd med leder settes av tid til arbeid med kurset.

Økonomi
Kursavgiften er 500 kroner. Hvis to eller flere fra samme arbeidsplass melder seg på vil kursavgiften være 400 kroner per person. Faktura blir sendt til de som melder seg på.

Påmelding

Klikk her for elektronisk påmelding


 

 

Publisert 10. april 2014 / sist endret 28. april 2014

 
Page visits: 2656