Filmer om å snakke med barn om sjeldne diagnoser

Våre rådgivere forteller hvordan man kan innlede samtaler og snakke  med barn om sjeldne diagnoser som for eksempel Huntingtons sykdom.

Lag åpninger for samtaler med barn med sjeldne diagnoser (3 minutter)


 

Å samtale med barn om Huntingtons sykdom (8 minutter)


Hvordan oppleves det å være barn av personer med Huntingtons sykdom? (19 minutter)


 
Page visits: 480