Om kursvirksomheten

Foto: Jo Michael
Foto: Jo Michael

Vi arrangerer kurs for barn, unge og voksne med diagnoser, samt foreldre, andre pårørende, og for fagpersoner som har kontakt med brukere med en av våre diagnoser i sitt arbeid. Kursene varer fra 1 til 5 dager og holdes på ulike steder. Vi tilbyr kurs som diagnosekurs, familiekurs, ungdomssamlinger og e-læringskurs.

Våre kurs er ment å være en møteplass, hvor du som bruker eller sammen med fagpersoner og andre brukere kan utveksle erfaringer om det å leve med en sjelden diagnose. Erfaringsdeling er en viktig del av kursene våre.

Sentrale temaer på våre kurs

  • medisinsk informasjon om diagnosen
  • foreldreutfordringer
  • hverdag i barnehage, skole og arbeidsliv
  • kosthold og fritid
  • fysisk og psykisk helse
  • livskvalitet og aldring
  • trygder og rettigheter
  • hvordan bli selvstendig og bo for seg selv
  • dine forslag til emner som du ønsker vi tar opp

Brukermedvirkning

Gjennom mange år har vi samlet inn kunnskap om hvordan det er å leve med en sjelden diagnose. I samarbeid med enkeltbrukere, pårørende og brukerorganisasjoner formidler vi erfaringene videre i kurssammenheng.

 

Publisert 6. mars 2009/ sist endret 06. november 2012

 
Nov 6, 2012 Page visits: 3670