Våre tjenester: Fagperson i barnehage eller skole

 

Senter for sjeldne diagnoser har et utstrakt samarbeid med ansatte i barnehager og skoler over hele landet. Om du har et barn med en sjelden diagnose i din barnehage eller skole og har spørsmål knyttet til diagnosen, kan du ta kontakt med oss.

Hva kan vi fortelle om?

  • hva diagnosen innebærer
  • de vanligste tegn og symptomer, og eventuell behandling
  • tilrettelegging i barnehage og skole

Hvordan kan vi snakke sammen?

  • på telefon
  • vi kan komme på møte hos dere
  • vi kan møtes på videokonferanse  

 

Informasjonsmateriell

Vi lager informasjonsmateriell i form av foldere, veiledere og temahefter for mange av diagnosene vi har ansvar for. Ett eksempel som kan være nyttig for barnehager og skoler: 

Kurs

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer ulike kurs. På noen av familiekursene er det anledning for fagpersoner å delta (se kursoversikt). Vi holder også egne kurs for ansatte i skolesektoren.

 
Page visits: 1342