FoU-teamet (forskning og utvikling)

Vår FoU-virksomhet drives i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i inn- og utland. Våre arbeidsmetoder evalueres og videreutvikles løpende. Teamet fremskaffer systematisert kunnskap om utfordringer og levekår for våre ulike diagnosegrupper, og vi har knyttet til oss flere master- og doktorgradsprosjekter.  

Her finner du en liste med en del av prosjektene vi er og har vært involvert i, og vitenskapelige artikler som våre fagfolk har skrevet.

 
Page visits: 276