Kurs- og infoteam

Teamet:

- planlegger og gjennomfører kurs i samarbeid med de andre teamene ved senteret og eksterne instanser

- har overordnet ansvar for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet ved senteret

 
Page visits: 4265