Senterrådets medlemmer

Senterrådets medlemmer 2020

 Navn
 E-post

 Anita Kjersheim (leder 2019-21)
 Representant for brukerorganisasjon
 Fabry pasientforening i Norge

 an-benkj@online.no

 Stian Skarelven (styremedlem 2020-22)
 Representant for brukerorganisasjon
 Den norske PKU-foreningen

 stian@skarelven.no

 Åse Samuelsen (styremedlem 2018-20)
 Representant for brukerorganisasjon 
 Norsk craniofacial forening

 aasesamuelsen@hotmail.com

 Elisabeth Borrebæk (styremedlem 2018-20)
 Representant for brukerorganisasjon

 Osler-foreningen

 elisabeth.borrebaek@gmail.com

 Camilla Enger (varamedlem 2019-21)
 Representant for brukerorganisasjon 
 
Iktyoseforeningen i Norge

 enger.camilla@outlook.com
 Richard Ødegaard (varamedlem 2018-20)
 Representant for brukerorganisasjon 
 Foreningen for Bardet-Biedel syndrom (BBS)
 r-oedega@online.no
 Kaisa Haugen (ungdomsrepresentant/ 
 ungdomsobservatør, 2019-21) 
 Den norske PKU-forening

 kaisa.haugen@gmail.com

 Lotte Otelie Sørensen (Ungdomsrepresentant/
 ungdomsobservatør, 2018-2020)
 Fabry pasientforening i Norge

  srensenlotte@hotmail.no

 

   
 Asbjørg Stray-Pedersen
 Fagrepresentant (fra 2016), overlege
 Nyfødtscreeningen, Kvinneklinikken, OUS
 astraype@ous-hf.no
 Jon Erik Finnvold
 (fagrepresentant fra 2018)
 Forsker ved Velferdsinstituttet NOVA

 jefinn@oslomet.no

 Olga Solberg
 (Ansattes vararepresentant fra 2018)

 osolberg@ous-hf.no

 Anne Undrum
 (Ansattes representant fra 2018)

 anne.undrum@ous-hf.no

 Olve Moldestad 
 (Sekretær)
 Leder ved Senter for sjeldne diagnoser
 
 olvmol@ous-hf.no

 

Birgitte L Bjerkely
Ass. senterleder SSD

 birgitte.bjerkely@ous-hf.no

 

 

Publisert 3. januar 2011 / sist endret 24. november 2020

 
Page visits: 9041