Generelle rettigheter som gjelder alle

De fleste rettigheter og stønader er universelle og gjelder uavhengig av om diagnosen er sjelden eller ikke. Det er for eksempel retten til individuell plan, avlastning, ledsagerbevis, hjelpemidler, økonomiske ytelser og personlig assistent (BPA).

Nedenfor finner du en lenkeliste. Lenkene fører til informasjon hos NAV eller den offentlige helseportalen www.helsenorge.no

Om du har spørsmål knyttet til disse ordningene kan du ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser for råd og veiledning.

 

Helsetrygdkort, reiseforsikring og dekning av helseutgifter ved utenlandsreiser

 
May 28, 2015 Page visits: 2044