Dekning av helseutgifter ved utenlandsreiser

Innenfor EØS-landene               

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Du bør ta med deg kortet hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits.

 • Ta kontakt med HELFO (800 43 573) hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort.
  HELFOs tjenester finner du på helsenorge.no
 • Det europeiske helsetrygdkortet dekker nødvendig medisinsk behandling i det offentlige helsevesenet på samme vilkår som til landets egne innbyggere.
  NB! Det dekker ikke utgifter til hjemreise ved sykdom.
 • Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge.
 • HELFO anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdekort også har reiseforsikring.
  I mange land får du ikke dekket ugifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold. I mange land får man ikke dekket utgifter til helsetjenester. Derfor anbefales det at man har en reiseforsikring.
 • For at reiseforsikringen skal gjelde ved alvorlig kronisk sykdom, må det vedlegges en legeerklæring, hvor det informeres om at det er lite sannsynlig at sykdom vil oppstå under reisen.
 • Reiseforsikringen omfatter ikke varig sykdom som er behandlingskrevende ved avreise, eller som kan forvente å medføre medisinsk behandling under reisen.
 • NB! Har du spørsmål hva din reiseforsikring dekker, bør du kontakte forsikringsselskapet før avreise.

 

Hvilke forberedelser bør de som har en kronisk sykdom gjøre før avreise?

 • Det anbefales at du søker opplysninger om lege- og sykehusforholdene på reisemålet før du legger avgårde.
 • Reiseforsikringsbetingelsene bør studeres i detalj før avreise.
 • Alle som lider av en eller annen form for kronisk sykdom, bør på forhånd forsikre seg gjennom skriftlig "forhåndsgodkjennelse" hos sitt forsikringsselskap.
 • Undersøk også følgende forhold: forsikringsselskapet som forestår forsikring ved sykdom, ulykke, død og hjemtransport for den forsikrede, men ikke nødvendigvis for pårørendes utgifter og muligheter for å bli hos den syke eller transporteres hjem med denne.
 • Det samme fra det forsikringsselskapet hvor man evt. har tegnet tilleggsforsikring for pårørendes eventuelle opphold og reisefølge, i fall man blir syk.

 

Ha alltid med nødvendig og vanlig medisin

All livsviktig medisin bør has med i håndbagasjen og i passende mengder for hele ferien, siden kofferten noen ganger kan havne et helt annet sted enn deg selv. Selv om den samme medisinen fås kjøpt i utlandet, kan den da ofte ha et annet navn (eksempler på livsviktig medisin, er hjerte-, blodtrykks-, astma-, epilepsi- og diabetesmedisin).

I mange land er man meget restriktiv med innførsel av medisin. Derfor bør legen din utarbeide en attest på engelsk, som redegjør for hvor viktig den aktuelle medisinen er for deg. Dette kan lette innreisen betydelig.

 

Utenfor EØS-landene

Hvis du reiser til et land utenfor EØS, for eksempel til USA, Canada, Japan, Kina eller Thailand, er det bare reiseforsikringen som gir dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp. Sørg for å undersøke om lege- og sykehusforholdene dit du skal, også når du skal reise til flere steder i det landet du skal feriere i.

 
Page visits: 1845