Treacher Collins syndrom

Forside diagnosefolder Treacher Collins syndrom

Informasjon om diagnosen er under oppdatering.

 

Andre informasjonskilder

  • TAKO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT). tako.no

  • Norsk Craniofacial Forening.   www.craniofacial.no/

  • Craniofacialt team på Rikshospitalet. Nettside

  • E-læringskurs, primært for skolepersonell
    Nyttig for deg som jobber med et barn som har en craniofacial diagnose i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesøster eller PPT-rådgiver.
  • Den nordiske lenkesamlingen Rarelink - søkeord: "Treacher Collins syndrom". Dette nettstedet gir en oversikt over beskrivelser og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser.  www.rarelink.no/

  • www.ffo.no - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Publisert 18. februar 2009 / endret 24. august 2018

 
Page visits: 40470