Artikkel om Gorlin syndrom i Tidsskrift for Den norske legeforening

Gorlin syndrom er en sjelden genetisk tilstand der pasientene kan utvikle medulloblastomer, kjevecyster og basalcellekarsinomer og ha medfødte skjelettforandringer. Artikkelen "Mann med stort hode, lærevansker og multiple basalcellekarsinomer", publisert i Tidsskriftet 17. juni 2014 er skrevet av blant andre Charlotte von der Lippe, spesialist i medisinsk genetikk og overlege ved Senter for sjeldne diagnoser. Forfatterne vil gjøre leger og tannleger i Norge oppmerksomme på Gorlin syndrom slik at de henviser personer med mistanke om Gorlin syndrom for utredning, behandling og oppfølging hos spesialister som kjenner diagnosen godt.

Les artikkelen "Mann med stort hode, lærevansker og multiple basalcellekarsinomer"

 
Page visits: 3568