Forstyrrelser i kjønnsutviklingen (DSD)

Senter for sjeldne diagnoser er kompetansesenter for ulike diagnoser som medfører forstyrrelser i kjønnsutviklingen (DSD - disorders of sex development). Nedenfor finner du en liste over noen av disse diagnosene og lenker til nyttig informasjon. Listen er ikke utfyllende og noen av diagnosene omtales med forskjellige benevnelser.

 • Androgen insensitivitetssyndrom (AIS)
  • Komplett androgen insensitivitetssyndrom (CAIS)
  • Partiell androgen insensitivitetssyndrom (PAIS) 
 • Congenital andrenal hyperplasi (CAH)/medfødt binyrebarksvikt (tidligere kalt AGS - Adrenogenitalt syndrom)
 • Ovotestikulær forstyrrelse i kjønnsutviklingen (tidligere kalt ekte hermafroditisme)
   
 • Alvorlige hypospadier (scrotal, penoscrotal og perineal hypospadi)

Har du en diagnose innen gruppen "forstyrrelser i kjønnsutviklingen" som ikke er nevnt her, kan du ta kontakt med oss på telefon 23 07 53 40.

 

Informasjonsmateriell

 • Trykksaken "Den første tiden - Når et barn blir født med kjønnsorganer som ser annerledes ut" er utviklet av dsdfamilies.org i England i samarbeid med brukere og fagpersoner. Senter for sjeldne diagnoser har oversatt den til norsk. Du kan laste den ned her (PDF, 12 sider).

Nyttige lenker

 • Landsforeningen for CAH
  https://www.cah.no/

 • The Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
  www.aissg.org (Engelsk)

 • Accord Alliance tilbyr nyttig informasjon for alle som berøres av DSD, både helsepersonell, forskere, skoleansatte og personer og familier med DSD.
  http://www.accordalliance.org/
   
 • The AIS Support Group Australia
  http://home.vicnet.net.au/~aissg/ (Engelsk)
   
 • INIS: støtteforening for personer med DSD i Sverige
  www.inis-org.se (Sverige)
   
 • OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)
  Søkeord: congenital adrenal hyperplasia, androgen insensitivity syndrome, disorder of sex development, ovotesticular dsd
  www.ncbi.nlm.nih.gov/omim  
   
 • GeneReviews (University of Washinton)
  Søkeord: androgen insensitivity syndrome, congenital adrenal hyperplasia, disorder of sex development, ovotesticular dsd
  www.genetests.org (klikk på GeneReviews, så Titles)   

 

 

 Publisert 18. september 2014 / sist endret 11. september 2018


 
Page visits: 12258