Kjerubisme

Informasjon om diagnosen er under oppdatering.

 

Andre informasjonskilder

 

Litteratur

Boken «Et annerledes utseende» inneholder både brukerhistorier om ulike typer annerledeshet og fagartikler om å skille seg ut i mengden. Boken legger stor vekt på mestring. Den er gratis og kan bestilles fra Senter for sjeldne diagnoser, eller lastes ned gratis her (PDF).

Boken "Et annat ansikte". Mun-H-Center er et svensk kompetanse­senter for sjeldne diagnoser knyttet til munn og ansikt. Boken deres belyser i hvilken grad våre liv påvirkes av utseendet vi har fått. Den bygger på intervjuer med ungdommer som er født med ulike former for misdannelser i ansiktet.
Les mer om boken på mun-h-center.se.

«Skolestartboka» er utgitt av Senter for sjeldne diagnoser, som et bidrag til å få til en bedre overgang fra barnehage til skole for barn med sjeldne diagnoser og funksjonsnedsettelser.

 

Nyttige lenker

E-læringskurs, primært for skolepersonell
Nyttig for deg som jobber med et barn som har en craniofacial diagnose i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesøster eller PPT-rådgiver.

http://tako.no
TAKO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT).

Craniofacialt team, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
.

 

Sist oppdatert 24. august 2018

 
Page visits: 14519