Senterets ansatte

Olve Moldestad

 • Senterleder; Phd
 • 23 07 53 36

Birgitte Bjerkely

 • Assisterende senterleder; spesialsykepleier
 • 23 07 53 53

Mona Stenrud

 • Kontorleder; teamkoordinator
 • 23 07 53 38
Kontorteam

Charlotte von der Lippe

 • Rådgiver, overlege; Phd, spesialist i medisinsk genetikk
 • 23 07 53 55

FoU-teamet

Heidi Glosli

 • Overlege, barnelege; Phd
 • 23 07 45 93

Kaja Konstanse Skjefstad

 • Rådgiver, lege; PhD

Anne Wæhre

 • Rådgiver (vikariat), Overlege; Phd
 • 23 07 53 61

FoU-teamet

Jeanette Ullmann Miller

 • Rådgiver; fysioterapeut
 • 23 07 53 54

Diagnoseteam 2

Kristin Iversen

 • Rådgiver; sykepleier, sosiolog, teamkoordinator
 • 23 07 53 56

Diagnoseteam 2

Line Merete Mediå

 • Rådgiver, sykepleier; teamkoordinator
 • 23 07 53 31

Diagnoseteam 1

Anne Undrum

 • Rådgiver, spesialsykepleier
 • 23 07 53 46

Diagnoseteam 1

Synne Hole

 • Rådgiver, sykepleier
 • 23 07 53 63

Merete Halvorsen

 • Rådgiver, sykepleier

Solrun Sigurdardottir

 • Psykolog; PhD

FoU-teamet

Elisabeth Daae

 • Rådgiver; master i pedagogisk psykologi
 • 23 07 53 43

FoU-teamet

Jintana Bunpan Andersen

 • Lege, engasjement
 • 23 07 56 52

Anita Myhre

 • Psykolog, engasjement
 • 23 07 53 42

Siri Hagen Kjølaas

 • Stipendiat, engasjement
 • 23 07 53 37

Deniz Zelihić

 • Stipendiat, engasjement

Synne Heivang

 • Kursrådgiver; pedagog
 • 23 07 53 41

Kurs- og infoteam

Kristin Rosnes Holte

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • 995 48 641

Kurs- og infoteam

Gunvor A. Ruud

 • Rådgiver; bioingeniør
 • 23 07 53 59

Diagnoseteam 2

Ingrid Wiig

 • Rådgiver; klinisk ernæringsfysiolog
 • 23 07 53 48

FoU-teamet

Mona Iren Hansen

 • Sekretær
 • 23 07 53 40 (Sentralbord)
Kontorteam

Siri Grønhaug

 • Rådgiver; sykepleier
 • 23 07 53 35
Diagnoseteam 2

Marie Berdal

 • Sekretær
 • 23 07 53 44

Kontorteam

Olga Solberg

 • Rådgiver; sosionom
 • 23 07 53 47
Diagnoseteam 2

Henrik Wigestrand

 • Kommunikasjonsrådgiver; Cand philol
 • 926 87 999

Kurs- og infoteam 

Charlotte Heggeli

 • Forsker, engasjement
 • 23 07 53 37