Tidligere avdelingsdirektør Lisbeth Myhre er tildelt St. Olavs Orden

Foto: St. Olavs Orden
Foto: St. Olavs Orden

23. mai 2012 ble Lisbeth Myhre utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Begrunnelsen for tildelingen er hennes betydelige innsats for mennesker med sjeldne funksjonshemninger. Lisbeth Myhre er kjent som en pioner og drivkraft i utviklingen av dagens unike tilbud til mennesker med en sjelden diagnose. Med bakgrunn fra undervisning og forskning tok hun spranget over i byråkratiet. Via lederstillinger i blant annet FFO, HOD og de siste 10 årene som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, har hun medvirket til å skape 16 nasjonale sjeldensentre med svært stor aktivitet. Lisbeth har selv erfaring som pasient med en sjelden diagnose. Hun driver bloggen "Myhreperspektiver", hvor hun deler sine tanker om politikk som berører mennesker med en sjelden tilstand. Vi vil gjerne benytte anledningen til å gratulere Lisbeth Myhre med den flotte og meget velfortjente anerkjennelsen. En sjelden stor takk!

 
Page visits: 3387