Alport syndrom: informasjon til helsepersonell om utredning og oppfølging

Alport er et sjeldent syndrom, og mange leger og annet helsepersonell har ikke kjennskap til denne diagnosen. Utredningen og oppfølging hos helsepersonell er ofte litt tilfeldig.
Derfor har Senter for sjeldne diagnoser laget et informasjonsskriv som personer med Alport kan gi til sin lege. Informasjonsskrivet inneholder anbefalinger for utredning og oppfølging av Alport syndrom.

Last ned informasjonsskrivet (PDF).

 
Page visits: 4551