Forskning er en viktig del av vår virksomhet

Senter for sjeldne diagnoser er opptatt av å samle kunnskap om levekår for våre diagnosegrupper. Vi driver vår forskning og utvikling i samarbeid med brukerne, våre brukerorganisasjoner og fagmiljøer i inn- og utland, og formidler resultatene av slike prosjekter til våre brukere og aktuelle fagmiljøer.

Her er en oversikt over noen av forskningsprosjektene og artiklene som Senter for sjeldne diagnoser er eller har vært involvert i.

 
Page visits: 2006