Stortinget sier ja til strategiplan for sjeldne diagnoser

Norge får en strategiplan for sjeldne diagnoser. I Stortinget 19.1.17 var det bred tverrpolitisk enighet om dette. Flere politikere påpekte behov for nordisk og internasjonalt samarbeid, brukermedvirkning, forskning og økt kompetanse, og tverrfaglig og tverretatlig satsing - også i kommunene.

Du kan lese referatet og se video av interpellasjonen og kommentarene på Stortingets nettsider.
(Helseministeren sier innledningsvis at det finnes 300 000 mennesker med sjelden diagnose i Norge. Han retter dette senere til 30 000.)

 

 
Page visits: 2264