Sjeldendagen 2018

28. februar markeres Sjeldendagen verden over. Tema for årets konferanse er: "Forskning – for hvem?" 

Målet for Sjeldendagen er å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Dagen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede og Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Det er lignende arrangement i andre europeiske land samme dag.

Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende - samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet. Statssekretær Anne Grethe Erlandssen fra Helse- og omsorgsdepartementet holder i år åpningsinnlegget. Møteleder er Aslak Bonde.

Konferansen, som holdes på Thon hotel Opera i Oslo og kan følges på streaming, starter kl. 10 og avsluttes kl. 15. Registrering skjer fra kl 09.30.

For ytterligere informasjon og påmelding (knappen vil virke om en stund), klikk her.

 
Page visits: 1208