Blødersykdommer

Hemofili A og B - mild grad
Hemofili A og B - moderat grad
Hemofili A og B - alvorlig grad
Faktor I-mangel (Afibrinogenemi)
Faktor V-mangel (Owrens sykdom)
Faktor VII-mangel (Proconvertinmangel)
von Willebrand-lignende tilstander
von Willebrands sykdom
 
Håndbok for blødere (2008) (PDF)
Rapportskjema
(MS Word)

Hvorfor er noen blødere? - Forskningssykehuset-blogg

Eksempel på hva legen kan skrive i kjernejournalen til personer med blødersykdom (PDF)

Se webinar om nye behandlingsmetoder for blødersykdommer på Bløderforeningens nettsider.
Ved overlege Heidi Glosli, Senter for sjeldne diagnoser / OUS

Podcast om livet med blødersykdom (Hemofil A og B, von Willebrands sykdom).
SSDs rådgiver Siri Grønhaug er en av bidragsyterne.