Forskningsprosjekter

Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) på Senter for sjeldne diagnoser bidrar gjennom systematisk innhenting til å samle og spre kunnskap om levekår for våre diagnosegrupper. Vi driver vår forskning og utvikling i samarbeid med brukerne, det vil si våre brukerorganisasjoner og fagmiljøer i inn- og utland. Vi ønsker å formidle resultatene av slike prosjekter til våre brukere og aktuelle fagmiljøer, og gi økt forståelse i samfunnet for de ulike aspektene ved å leve med en av diagnosene senteret gir tilbud til.

Nedenfor finner du:

  • Pågående forskning og prosjekter
  • Avsluttede prosjekter

Se også:

Pågående forskning og prosjekter

Avsluttede prosjekter

 
Page visits: 0