Skolestartboka - om overgang fra barnehage til skole

Skolestartboka er skrevet av Senter for sjeldne diagnoser, som et bidrag til en bedre overgang fra barnehage til skole for barn med sjeldne diagnoser - skjult eller synlig - og funksjonsnedsettelser. Den er skrevet for både foreldre og ansatte.

 

Noen av spørsmålene som boken gir svar på:

  • Hvordan informerer vi skolepersonell, foreldrene i klassen og klassekameratene?
  • Hva med minoritetsspråklige barn og sjeldne diagnoser?
  • Hvordan kan vi få ekstra hjelp til barnet vårt? (Assistent, aktivitetsskolen/SFO, støtte i skolen, sosial inkludering, læringsmessig støtte og fysisk tilrettelegging, spesialundervisning, hjelpemidler)
  • Hvordan henvender man seg til PPT (pedagogiskpsykologisk tjeneste)?
  • Hva bør foreldre være oppmerksomme på?
  • Hvilken hjelp kan man få fra Senter for sjeldne diagnoser?

Mange av vårt senters diagnoser har lite synlige funksjonsnedsettelser, som kan kreve utradisjonell tilnærming og tilrettelegging i barnehage og skole. Dere finner mer inngående informasjon om de enkelte diagnosene i våre brosjyrer/nettsider og veiledere.

 Vi håper at denne lille boken kan gi nyttige innspill og råd, slik at overgangen fra barnehagen til skolen kan bli god for barnet, foreldrene og for de voksne barnet møter i sin skolehverdag.

Skolestartboka (28 sider) kan lastes ned som PDF-dokument eller bestilles fra Senter for sjeldne diagnoser.
(Foreldre til skolestartere med vårt senters diagnoser skal allerede ha mottatt boken.)

 

Forsiden på Skolestartboka

 
Page visits: 7424