Korte diagnosefilmer for helsepersonell

Her finner fastleger og annet helsepersonell korte og lengre informasjonsfilmer som vårt senter har laget om enkelte sjeldne diagnoser. Du finner enda flere faglige filmer på portalen sjelden.no, i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Mastocytose for helsepersonell (4:50)

Øsofagusatresi for helsepersonell (3:49)

HHT (Oslers syndrom) for leger (6:30)

HHT (Oslers syndrom) for tannleger (3:49)

Huntingtons sykdom for helsepersonell (5:13)

von Willebrands sykdom (fra DVD) (8:32)

 

Bardet-Biedl syndrom  (18 minutter)

 

Fabry for allmennleger v/ Hege K Pihlstrøm, PhD, nefrolog, OUS Rikshospitalet

  1. Innledning (1:41)
  2. Genetisk bakgrunn (4:21)
  3. Symptomer og manifestasjoner (11:43)
  4. Behandling (9:53)
  5. Prognose og oppgavefordeling (7:33)
  6. Mer om genetikk og arv v/Charlotte von der Lippe, PhD, spesialist i medisinsk genetikk (15:46)

 

 

 

 

 
Page visits: 318