Koanalatresi

Koanalatresi og omtale av CHARGE

Informasjon om diagnosen er under oppdatering.

 

Andre informasjonskilder

Nyttige lenker

TAKO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT)
http://tako.no

Craniofacialt team, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
 

Den nordiske lenkesamlingen Rarelink gir en oversikt over beskrivelse og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser på nordiske språk.
http://www.rarelink.no

                                                                                   

Publisert 18. februar 2009 / sist endret 24. august 2018