Nyttige kurs for skolepersonell med elever med sjelden diagnose

Vi inviterer til kurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2018. Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesøstere, ansatte i PPT og andre

Påmeldingsskjema for deg som har mottatt invitasjon i posten.

Elever med sjeldne diagnoser får sjelden god nok oppfølging på skolen. Dette var en av konklusjonene i en stor undersøkelse som SINTEF Helse gjennomførte i 2009. 

Når barn med sjeldne diagnoser begynner på skolen, kan det være usikkerhet knyttet til tilrettelegging. Senter for sjeldne diagnoser ønsker å bidra til at elevene, de foresatte og personalet på skolen skal oppleve en god skolehverdag.

Vi har arrangert skolestartkurs flere år på rad. De fleste som evaluerte kurset i fjor sier at det endret deres måte å forholde seg til eleven på og at det bidro til godt samarbeid med foresatte. Alle sier at de har blitt tryggere i sitt arbeid og at de vil anbefale kurset til andre.

Klikk på den aktuelle diagnosen for å laste ned invitasjon som PDF.

Invitasjoner til kurs via videokonferanse:

Invitasjon til kurs som e-læring

Målgruppe

Lærere, førskolelærere, assistenter, SFO-ansatte, helsesøstere, ansatte i PPT og andre fagpersoner i skolesystemet.

Metode

Opplæring i diagnosen på videokonferanse eller som e-læring.

Kursavgift

Gratis.

Påmelding:

Påmeldingsskjema

 

 Du finner også e-læringskurs om sjeldne diagnoser på læringsportalen Sjelden.no

 

 

 

 

 Publisert 26.4.2018

 
Page visits: 1821