Informasjon til fagpersoner om kurs om glutarsyreuri type 1 og ureasyklus-diagnoser

Del 1:

  • E-læringskurset «Diett ved glutarsyreuri type 1 og ureasyklus-diagnoser» er en bearbeidet versjon av et kurs for fagpersoner, som gjelder alle stoffskifte-sykdommer med feil i omdanningen av protein. Vi har endret litt på det slik at det kun gjelder de diagnosene som er aktuelle denne gangen.
    E-læringskurset finner du her.

Når: Før 31. mai

Del 2:

Fagpersoner, foreldre og andre omsorgspersoner rundt samme barn deltar på et videomøte med rådgivere og behandlere fra Oslo universitetssykehus. Spørsmål dere ønsker svar på etter å ha gjennomført del 1 og temaer knyttet det aktuelle barnet, vil være sentralt i møtet. Vi beregner først ca. en time der fagpersoner og nære omsorgspersoner deltar sammen med foreldrene, deretter en time for bare foreldre. Det digitale møterommet vil være lukket slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn. Dere trenger ikke laste ned et eget program. Mer praktisk informasjon vil bli sendt ut til alle som skal delta på møtet.

                Når: I begynnelsen av juni
                Vi ringer foreldrene og avtaler tid etter at de har meldt seg på.

 

Søknadsskjema for fagpersoner sendes inn før 7. mai 2021 (NB: Det tar noen sekunder å laste dokumentet)

 

 

 

 
Page visits: 269