Kurs i 2014

Kursoversikt 2014
Kursoversikt 2014

Her får du en oversikt over våre planlagte kurs i 2014. Vi arrangerer kurs for barn, unge, voksne og pårørende. Vi tilbyr også kurs til fagpersoner som har kontakt med brukere med én av våre diagnoser i sitt arbeid. Fagpersoner kan i tillegg delta på deler av brukerkursene.

Klikk her for å laste ned kursoversikten 2014 (4 sider, pdf).


Kurs for brukere og pårørende

Hvis du ønsker informasjon om ett av våre brukerkurs, kan du få tilsendt invitasjonen på e-post når den er klar.

Uke 5: Anorektale misdannelser - Avsluttet
Foreldrekurs på Gardermoen - 2 dager

Uke 7: Primære immunsviktsykdommer - Avsluttet
Familiekurs på Frambu - 5 dager

Uke 8: Søskencamp - Avsluttet
Barn og ungdom i alderen 12 til 16 år på Frambu - 5 dager

Uke 11: Øsofagusatresi - Avsluttet
Familiekurs på Frambu - 5 dager

Uke 13: Kvinner med blødersykdom - Avsluttet
Kursdag for kvinner - 1 dag

Uke 22: Ansvarsoverføring fra foreldre til barn - Avsluttet
Kurs for barn med flere av senterets diagnoser med foreldre - 2 dager
 
Uke 26: Ungdomssamling - Avsluttet
For ungdom med flere av senterets diagnoser - 4 dager

Uke 37: Bardet-Biedl syndrom (LMBB syndrom) - Avsluttet
Familiekurs på Frambu - 5 dager

Uke 42: Huntingtons sykdom - Avsluttet
Kurs for pasienter og pårørende på Klækken - 4 dager
 
Uke 45: Ung voksen med en sjelden diagnose - utdanning, yrke og arbeidsliv
Kurs for brukere i alderen 18-26 år med flere av sentrets diagnoser - 2 dager
Program (1 side, pdf)


Kurs for fagfolk 2014

Fagfolk kan delta på deler av brukerkursene, se listen over.

I løpet av året planlegges følgende kurs/seminarer for fagpersoner:

 

Vi kan også skreddersy kurs/videokonferanse etter deres behov.
Ta kontakt med senteret på e-post eller tlf. 23 07 53 40.

 

 

Publisert 8.oktober 2013 / sist endret 30. oktober 2014

 
Page visits: 11781