Sæthre-Chotzen syndrom

Forside diagnosefolder Saethre-Chotzen syndrom

Informasjon om diagnosen er under oppdatering.

 

Andre informasjonskilder

TAKO-senteret er et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT):
tako.no

Craniofacialt team, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/kjeve-og-ansiktskirurgisk-avdeling#les-mer-om-kjeve--og-ansiktskirurgisk-avdeling

E-læringskurs, primært for skolepersonell
Nyttig for deg som jobber med et barn som har en craniofacial diagnose i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesøster eller PPT-rådgiver.

Den nordiske lenkesamlingen Rarelink gir en oversikt over beskrivelse og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser på nordiske språk.  
www.rarelink.no

Den svenske Socialstyrelsen (tilsvarende Helsedirektoratet) har også informasjon om Sæthre-Chotzen syndrom:

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/saethre-chotzenssyndrom

 

                                                                             

 

Publisert 18. februar 2009 / sist endret 24. august 2018

 

 

 

 

 
Mar 28, 2012 Page visits: 19109