Egenandel hos fysioterapeut

Ordningen med "fri fysioterapi" hos fysioterapeut med driftstilskudd ble avviklet ved nyttår. Denne endringen berører en del mennesker med senterets diagnoser. Nå må alle pasienter betale en egenandel hos fysioterapeuten. Egenandelen avhenger av hva slags behandling man får. 

Man betaler egenandel hos fysioterapeuten til man har betalt kr 1990,-. Da får man frikort (tak 2), og etter dette trenger man ikke betale.

Som tidligere får man rekvisisjon til fysioterapi hos sin fastlege. Fastlege og fysioterapeut er godt informert om dette.

Les mer om ordningen og de ulike egenandelene hos Helfo og Norsk Fysioterapeutforbund. 

"Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut" (Helfo)

"Flere må betale egenandeler" (Norsk Fysioterapeutforbund)

 

 

 
Page visits: 5050