Den internasjonale sjeldendagen 28. februar

Den årlige Sjeldendagen ble markert på forskjellige måter i mange land den 28. februar. På Thon Hotel Opera i Oslo arrangerte man en gratis konferanse med tema "Sjelden kunnskap", i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede.

Her er foredragene.

Her kan du se opptak av konferansen på nett.

 

Møteleder var Aslak Bonde, og det var innlegg fra statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal– og moderniseringsdepartementet, Lena Lande Wekre fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Ingvild Kjeken - professor ved Diakonhjemmet/HIOA, Sharon Gibsztein fra Norsk forening for cystisk fibrose, Jan Frich, overlege og professor, Synne Lerhol - generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Kristin Billaud Feragen - psykolog ved Senter for sjeldne diagnoser og Kari Hagen, prosjektleder i Sjelden.no.

Informasjon om arrangementet i Thon Hotell Opera kl 10.00-15.30 

Sjeldendagen-arrangementet på Facebook

 
Page visits: 5759