Brukersamling 2018

Har du meldt deg på brukersamlingen i mars 2018?

Vi utvider påmeldingsfristen til å gjelde ut året.

Invitasjonen gjelder to representanter fra alle brukerforeningene eller kontaktpersoner for diagnoser uten brukerforening knyttet til senteret.

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til Brukersamling 9.-10. mars 2018.
Har du mottatt invitasjon til Brukersamling 2018 på mail? Vi har fått tilbakemeldinger på at mailen kan ha havnet i SPAM-boksen hos enkelte av dere.
Vi legger derfor også ut lenke til invitasjonen her på vår nettside.

For mer informasjon om Brukersamling 2018 ber vi deg lese invitasjonen og/eller ta kontakt med senteret direkte.

Her kan du laste opp:

Invitasjon (PDF)

Påmeldingsskjema (PDF)

Skjema for dekning av tapt arbeidsfortjeneste (PDF)

 
Page visits: 1793