Sjeldendagen 2018

28. februar markeres Sjeldendagen verden over. Tema for årets konferanse er: "Forskning – for hvem?" 

Målet for Sjeldendagen er å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Dagen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede og Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Det er lignende arrangement i andre europeiske land samme dag.

Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende - samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet. Statssekretær Anne Grethe Erlandssen fra Helse- og omsorgsdepartementet holder i år åpningsinnlegget. Møteleder er Aslak Bonde.

Konferansen, som holdes på Thon hotel Opera i Oslo og kan følges på streaming, starter kl. 10 og avsluttes kl. 15. Registrering skjer fra kl 09.30.

For ytterligere informasjon og påmelding, klikk her.

 
Page visits: 1740