Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom

Barne-, ungdoms- og familieetaten arrangerer samlivskursene "Hva med oss/meg?" for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Kursene blir arrangert som helgekurs på hotell, og er sterkt subsidiert. Dette er et forebyggende tiltak, et tilbud for å styrke parforholdet eller aleneforeldrerollen og dele erfaringer med andre foreldre.

Les mer på bufdir.no  

 
Page visits: 864