Kurs om seksuelle helseutfordringer for kvinner med EB og iktyose

Senter for sjeldne diagnoser, DEBRA Norge og Iktyoseforeningen inviterer til kurs 21.-22. november på Scandic Oslo Airport.

Hva inneholder kurset?

Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap om hva som finnes av medisinsk behandling og hjelpemidler, og hvordan du kan mestre psykososiale utfordringer knyttet til din seksuelle helse.

Gjennom to dager vil vi gå litt mer i dybden på disse undertemaene:

  • Hvordan kan jeg våge å inngå seksuelle relasjoner?
  • Hvor kan jeg søke råd og veiledning?
  • Finnes det hjelpemidler?
  • Å være voksen med EB/iktyose; fra tidlig ungdom til mamma
  • Å være mamma til et barn med EB/iktyose, hva bør jeg si og når?

Det vil være både forelesninger og erfaringsdeling i grupper. Vi vil ta hensyn til alder når vi skal samtale i grupper.

Hvem er i målgruppen?

  • Du som er kvinne med EB eller iktyose i alderen 18 til 50 år
  • eller mamma til en datter under 18 år med EB eller iktyose

Hvor og når holdes kurset?

Kurset holdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Ankomst: torsdag 21. november før kl. 11.00
Avreise: fredag 22. november etter kl. 16.00

Økonomi

Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. Er du mamma, får du opplæringspenger. De som kommer med på kurset vil få mer informasjon.

Søknadsfrist: 23. september

Les mer i invitasjonen (PDF)

 
Page visits: 113