Opplæring i intravenøs behandling gir selvstendighet og en enklere hverdag

I OUS-bloggen "Ekspertsykehuset" skriver senterets Siri Grønhaug om hvordan hun i nesten 30 år har lært barn og voksne med alvorlig blødersykdom å gi medisin intravenøst. Det krever sitt å lære å stikke seg selv, men opplæringen dekker mye mer enn stikketeknikk.

Les mer i Ekspertsykehuset-bloggen.

 
Page visits: 1205